infoBlog.sk

Česky / Slovensky

Založenie nového blogu

Registračný formulár


Vyřešte prosím tyto otázky k ověření, že nejste robot.Podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ blogovacie služby infoblog.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah jednotlivých blogov. Túto zodpovednosť nesie vždy užívateľ konkrétneho blogu. Prevádzkovateľ nie je v rozsahu uvedenom v § 5 zákona č 480/2004 Sb. av súlade s týmto ustanovením, zodpovedný za činnosť svojich užívateľov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude využívať svojich prostriedkov, znalostí a zručností, aby zabezpečil spoľahlivosť a bezpečnosť služby.
 3. Blogovacie služba infoblog.sk (ďalej len „Služba“) je poskytovaná užívateľom úplne zadarmo.
 4. Je zakázané:
  • Publikovať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje zákony ČR, SR a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi.
  • Publikovať či odkazovať na obsah, ktorý porušuje autorský zákon (napr. nelegálny software či hudbu).
  • Šíriť rasovú či národnostnú neznášanlivosť.
  • Zverejňovať erotický obsah.
  • Špekulatívne registrovať prezývky bez úmyslu vedenia blogu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
  • Bez upozornenia používateľa odstrániť akýkoľvek blog, ktorý porušuje „Podmienky používania“.
  • Odstrániť blog, ktorý používa javascriptové techniky na presmerovanie, SEO spam, úmyselné preťažovanie „Služby“ atď.
  • Odstrániť blog, ktorý publikuje články v inom jazyku, než ktorý má nastavený v administračnej časti „Služby“.
  • Odstranit blog, který nevykazuje více než 3 měsíce žádnou činnost.
  • Editovať či odstrániť články, ktoré sú v rozpore s „Podmienkami používania“ bez upozornenia užívateľa.
  • Akéhokoľvek zásahu do systému, vrátane zmeny „Podmienok používania“, bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia užívateľom.
  • Zobrazovať na jednotlivých blogoch služby infoblog.sk reklamu (textovú, bennerovou, popr. fulltextové).
  • Zasielať na uvedenú e-mailovú adresu informačné oznámenie, týkajúce sa informácií, ktoré súvisia so službou infoblog.sk.
  • Používať súbory cookie (podľa zásad používania súborov cookie) slúžiacich k správnemu fungovaniu služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
  • Funkčnosť, dostupnosť služby a za prípadné škody alebo straty dát.
  • Zneužitie dát uvedených užívateľom alebo získaných ilegálnym preniknutím do Služby.

Doména

Doménové meno 3. poriadku vo formáte něco.infoblog.sk. Doména môže obsahovať iba malé písmená bez diakritiky, číslice a pomlčky. Dĺžka domény je obmedzená na 32 znakov. Táto doména bude neskôr slúžiť aj ako prihlasovacie meno do systému.

E-mail

Zadajte funkčný e-mailovú adresu. E-mail bude slúžiť pre vzájomnú komunikáciu (popr. zaslanie zabudnutého hesla).

Heslo

Heslo zvoľte s rozvahou. Heslo musí obsahovať minimálne 6 znakov. Neodporúčame používať heslá typu 123456 či podobné.